การเข้าดูข้อมูลมีขั้นตอนดังนี้

1.คลิกที่ https://www.satitpattana.ac.th/web/find_line_room/
2.กรอกเลขประจำตัวประชาชนของนักเรียน
3.คลิกปุ่ม "เข้าสู่ระบบ"
4.ตรวจสอบชื่อนักเรียน ชั้นเรียน และครูประจำชั้น
5.ใช้สมาร์ทโฟนสแกนภาพคิวอาร์โค้ดเพื่อเข้าร่วมกลุ่มไลน์ห้องเรียน (จำกัดสิทธิ์ผู้ปกครอง 1 ท่าน/นักเรียน 1 คน/1ห้องเรียน)
6.ปฏิบัติตามรายละเอียดในข้อความต้อนรับของกลุ่มไลน์ห้องเรียน และสื่อสารกับคุณครูประจำชั้นได้เลยค่ะ

© SATIT PATTANA SCHOOL. All rights reserved. [ขณะนี้ออนไลน์  11  ท่าน]