กิจกรรม One Fine Day on Friday ครั้งที่ 6 ในธีม “Denim & Jeans Fashion Day”

เป็นวันที่นักเรียนอนุบาลได้แต่งตัวมาโรงเรียนตามธีมที่คุณครูกำหนดให้ และมาทำกิจกรรมสนุก ๆ และเรียนรู้อย่างมีความสุขร่วมกัน ซึ่งนักเรียนจะได้รับการฝึกความกล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์และได้เรียนรู้เกี่ยวกับ “เสื้อผ้าเดนิม & ยีนส์" ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เช่น
▪ กิจกรรมเดินแบบ “Denim & Jeans Fashion”
▪ การสนทนาพูดคุยเกี่ยวกับ ยีนส์ & เดนิม ต่างกันอย่างไร
▪ การนำเสนอชุดเสื้อผ้าเดนิม & ยีนส์ ของตนเอง
▪ แนะนำชุดและสังเกตทรงกางเกงยีนส์แบบต่าง ๆ เช่น ทรงสกินนี่ ทรงขาม้า ทรงขาเดฟ ทรงขากระดิ่ง
▪ กิจกรรม Sensory Skill หลับตาคลำหาผ้าเดนิม
▪ เล่นเกมจับคู่สีเดนิมที่ใกล้เคียงกัน
▪ เล่นเกมเรียงลำดับโทนสีของผ้าเดนิม อ่อน-เข้ม
▪ จัดกลุ่มสิ่งของที่ทำจากเดนิม
▪ เล่นเกมเรียงคำศัพท์ คำว่า Denim และ Jeans

© SATIT PATTANA SCHOOL. All rights reserved. [ขณะนี้ออนไลน์  21  ท่าน]