กิจกรรมการทำนา(ดำนา) นักเรียนชั้น ป.3

วันที่ 30 มีนาคม 2564 โรงเรียนสาธิตพัฒนาได้จัดกิจกรรมการทำนาของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เป็นการเกี่ยวข้าว ที่นักเรียนได้ทำการดำนาด้วยตนเอง ผ่านไป 1 เดือนเศษ นับตั้งแต่ที่นักเรียนได้หว่านเมล็ดข้าวพันธุ์ ข้าวหอมมะลิ กข1 ไว้ในแปลงนาสาธิต บัดนี้เมล็ดข้าวได้เติบโตเป็นต้นกล้าให้นักเรียนได้กลับมาปลูกดำลงแปลงอีกครั้ง นักเรียนช่วยกันคนละไม่คนละมือกำต้นข้าวปักดำลงแปลงเป็นทิวแถว และรออีกประมาณ 3 เดือน ต้นข้าวจะออกรวงสุกหอมให้นักเรียนได้มาเก็บเกี่ยวอีกครั้งในช่วงเปิดภาคเรียน

ขณะนี้ออนไลน์จำนวน  12  ท่าน