กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นม. 6

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ฝ่ายวิชาการและวิจัยระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนสาธิตพัฒนาได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนรุ่นพี่ได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณและสถานศึกษา รวมทั้งความรักและความเอื้ออาทรที่มีต่อรุ่นน้อง ขณะที่รุ่นน้องก็ได้แสดงออกถึงความรัก ความผูกพันที่มีต่อรุ่นพี่ และยังฝึกให้นักเรียนฝึกการทำอย่างอย่างเป็นระบบด้วย

© SATIT PATTANA SCHOOL. All rights reserved. [เธ‚เธ“เธฐเธ™เธตเน‰เธญเธญเธ™เน„เธฅเธ™เนŒ  15  เธ—เนˆเธฒเธ™]