กิจจกรม Cambridge Day in the Academic Year of 2022

Well done everyone! What a great day practicing English! You all did such a wonderful job with the activities and dressing up as English book characters.
We are looking forward to Cambridge Day next academic year!

ทีมครู Cambridge Primary และครูจากกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ อยากกล่าวคำว่า ยอดเยี่ยมจริง ๆ เจ๋งสุด ๆ ให้กับนักเรียนทุกคนเลย นับเป็นอีกหนึ่งวันที่ได้เห็นเด็ก ๆ มีความสุขสนุกเพลิดเพลินไปกับการฝึกใช้ภาษาอังกฤษผ่านรูปแบบกิจกรรมที่หลากหลาย และยังเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์จินตนาการด้วยการเปิดโอกาสให้นักเรียนแต่งกายตาม English Book Characters ที่ชอบ
สำหรับกิจกรรม Cambridge Day ในปีการศึกษาหน้านั้น จะสนุกมากน้อยแค่ไหน นักเรียนจะได้ร่วมสนุกด้วยการแต่งกายเป็นธีมใด โปรดติดตามชมและลุ้นไปด้วยกันนะเด็ก ๆ

© SATIT PATTANA SCHOOL. All rights reserved. [ขณะนี้ออนไลน์  18  ท่าน]