งานนิทรรศการแสดงผลงานศิลปะ ART EXHIBITION ของนักเรียนระดับประถมศึกษา

🖼ตลอดสัปดาห์นี้ โรงเรียนมีจัดงานนิทรรศการแสดงผลงานศิลปะ ART EXHIBITION ของนักเรียนระดับประถมศึกษา เพื่อแสดงผลงานศิลปะที่ได้เรียนรู้และสร้างสรรค์มาตลอดภาคเรียนที่ 1/2565 ที่สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพและพัฒนาการความก้าวหน้าของทักษะด้านงานศิลปะของนักเรียน ขอเชิญชวนผู้ปกครอง นักเรียนและคุณครู มาร่วมกันชื่มชมผลงาน และเป็นกำลังใจให้แก่นักเรียนของเราได้ที่บริเวณโถงกลาง ฝั่งห้องประชุม 1 อาคารปูชนียะ (อาคารประถมศึกษา) วันนี้ถึงวันที่ 29 กันยายน 2565 ค่ะ

© SATIT PATTANA SCHOOL. All rights reserved. [ขณะนี้ออนไลน์  22  ท่าน]