อบรมการเอาตัวรอดจากเหตุคนร้ายใช้อาวุธในที่สาธารณะ (Active Shooter)

โรงเรียนสาธิตพัฒนา จัดอบรม เรื่อง "การเอาตัวรอดจากเหตุคนร้ายใช้อาวุธในที่สาธารณะ (Active Shooter) ให้กับนักเรียน #ระดับประถมศึกษา โดยการควบคุมดูแลของตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) กองบังคับการปฏิบัติการพิเศษ (บก.ปพ.) ร่วมกับ มูลนิธิตำรวจสอบสวนกลาง และโรงเรียนสาธิตพัฒนา

โดยมีการจำลองสถานการณ์การเกิดเหตุคนร้ายกราดยิงในโรงเรียน ให้ผู้เข้าอบรมได้ฝึกหาทางหนี หาที่ซ่อนที่ปลอดภัย หรือสู้หากจำเป็น รวมถึงการบริหารเหตุวิกฤต และขั้นตอนต่าง ๆ ที่จะทำให้สามารถเอาตัวรอดได้จากสถานการณ์ดังกล่าว

© SATIT PATTANA SCHOOL. All rights reserved. [ขณะนี้ออนไลน์  23  ท่าน]