ภาพบรรยากาศการเปิดเรียนวันแรก ระดับอนุบาล

ภาพบรรยากาศการเปิดเรียนวันแรก ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ของนักเรียนระดับอนุบาล

© SATIT PATTANA SCHOOL. All rights reserved. [ขณะนี้ออนไลน์  11  ท่าน]