ลงทะเบียนรอบสัมภาษณ์ Online นักเรียนทุน รอบที่ 2
ระยะเวลาคนละ 20 นาที

ชื่อ-นามสกุลนักเรียน
เบอร์โทรศัพท์
Email (แนะนำใช้ Gmail)
ตรวจสอบรายชื่อลงทะเบียน