แบบฟอร์มการลงทะเบียน Openhouse หลักสูตร IDP ม.1-6
"ออกแบบการเรียนตามเป้าหมายรายบุคคล"
(รับ Link ชมย้อนหลังทาง EMAIL)

ลงทะเบียนแล้ว 479 ครอบครัว
ชื่อ - นามสกุลนักเรียน
ระดับชั้นเรียนที่กำลังศึกษาอยู่
โรงเรียนปัจจุบัน
จังหวัด
Email ผู้ปกครองเพื่อส่งลิงก์ร่วมกิจกรรม
เบอร์โทรผู้ปกครอง
ท่านทราบข่าวกิจกรรมจากช่องทางใด
คุณเคยเข้าร่วม Open House ของ รร. สาธิตพัฒนา ฝ่ายมัธยม หรือไม่
ท่านสนใจสอบชิงทุนการศึกษามูลค่า 780,000 บาทหรือไม่ (สำหรับ ม.1 ม.4 ที่มี Portfolio)
ฝากคำถาม
ตรวจสอบรายชื่อ