ยินดีต้อนรับผู้ปกครองทุกท่านสู่โรงเรียนสาธิตพัฒนา ฝ่ายมัธยม
กับกิจกรรม School Visit เยี่ยมชมโรงเรียน

ข้อปฏิบัติในการเข้าร่วมกิจกรรม
1. กิจกรรมสำหรับผู้ปกครองและนักเรียนระดับชั้น ป.6 ขึ้นไป
2. การเยี่ยมชมโรงเรียนใช้เวลา 1 ชั่วโมง
3. สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ไม่เกิน 4 ท่าน ต่อ 1 ครอบครัว
4. ทุกท่านที่เข้าร่วมจะต้องนำผลตรวจโควิดด้วยอุปกรณ์ ATK ที่ตรวจมาไม่เกิน 24 ชม. มาแสดงก่อนเข้าร่วมกิจกรรม **ไม่อนุญาตให้ใช้ภาพถ่าย**
5. หากต้องการยกเลิกการจอง กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วัน
หากต้องการศึกษาข้อมูลโรงเรียนเพิ่มเติมคลิก
รอบเวลาเข้ากิจกรรม
จำนวนผู้มาเข้าร่วม
ชื่อ - นามสกุลนักเรียน
ระดับชั้นเรียนที่กำลังศึกษาอยู่
โรงเรียนปัจจุบัน
จังหวัด
Email ผู้ปกครอง
เบอร์โทรผู้ปกครอง
ท่านทราบข่าวกิจกรรมจากช่องทางใด (ตอบได้หลายข้อ)
ฝากคำถาม
ตรวจสอบรายชื่อ
จัดทำโดย โรงเรียนสาธิตพัฒนา ฝ่ายมัธยม