โครงการสายธารน้ำใจสาธิตพัฒนา ครั้งที่ 2  
ณ โรงเรียนวัดกกตาด ต.ห้วยขมิ้น อ.ด่านช้าง จ.สุพรรรณบุรี
   
   
นักเรียนโรงเรียนสาธิตพัฒนา คว้ารางวัลการแข่งขันทางวิชาการ  
ในงาน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
   
   
ไฟล์บรรยาย PowerPoint งาน เปิดบ้านสาธิตพัฒนา สัปดาห์อาเซียน  
หัวข้อ ประเทศไทยกับประชาคมอาเซียน
   
   
เปิดแหล่งเรียนรู้อาเซียน  
เพื่อเป็นแหล่งค้นคว้าศึกษาเกี่ยวกับประเทศอาเซียนสำหรับนักเรียนโรงเรียนสาธิตพัฒนาและโรงเรียนอื่นๆที่สนใจ
   
   
คณะทำงานโครงการพัฒนาหลักสูตรศึกษาศาสตร์ และโรงเรียนสาธิต สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์  
เยี่ยมชม ดูงานที่โรงเรียนสาธิตพัฒนา
   
   
ไฟล์งานบรรยาย PowerPoint ปฐมนิเทศผู้ปกครอง  
หัวข้อ ช่วยลูกเตรียมพร้อม...
   
   
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6  
ที่สามารถสอบเข้าเรียนต่อในระดับอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัย และคณะที่มุ่งหวังได้สำเร็จ
   
   
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เป็นตัวแทนลูกเสือไทย  
ไปร่วมงานชุมนุมลูกเสือภาคพื้นเอเชีย-แปซิฟิก
   
   
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
เยี่ยมชม ดูงานที่โรงเรียนสาธิตพัฒนา
   
   
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในประวัติศาสตร์ ครั้งแรกของสาธิตพัฒนา  
กับโบว์ลิ่ง สาธิตพัฒนาสัมพันธ์ 2556
   
<1 2 3 4 5 6 >