คณะกรรมการบริหาร และงานวิชาการโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ  
เข้าศึกษาดูงาน
   
   
รายชื่อนักเรียนที่ได้รับบัตรเกียรติยศ  
ปีการศึกษา 2556
   
   
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ม.6 ปีการศึกษา 2556  
ที่สมารถสอบเข้าเรียนต่อในระดับอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัย และคณะที่มุ่งหวังได้สำเร็จ
   
   
นักเรียนอนุบาลร่วมแข่งขัน Recycle Week  
งาน Funarium Recycle Week ครั้งที่ 4 หัวข้อ เกมส์หรรษา ขยะจ๋า พาสนุก
   
   
คณะอาจารย์ และนิสิตสาขาวิชาประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
เยี่ยมชมดูงานที่โรงเรียนสาธิตพัฒนา
   
   
โครงการสายธารน้ำใจสาธิตพัฒนา ครั้งที่ 2  
ณ โรงเรียนวัดกกตาด ต.ห้วยขมิ้น อ.ด่านช้าง จ.สุพรรรณบุรี
   
   
นักเรียนโรงเรียนสาธิตพัฒนา คว้ารางวัลการแข่งขันทางวิชาการ  
ในงาน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
   
   
ไฟล์บรรยาย PowerPoint งาน เปิดบ้านสาธิตพัฒนา สัปดาห์อาเซียน  
หัวข้อ ประเทศไทยกับประชาคมอาเซียน
   
   
เปิดแหล่งเรียนรู้อาเซียน  
เพื่อเป็นแหล่งค้นคว้าศึกษาเกี่ยวกับประเทศอาเซียนสำหรับนักเรียนโรงเรียนสาธิตพัฒนาและโรงเรียนอื่นๆที่สนใจ
   
   
คณะทำงานโครงการพัฒนาหลักสูตรศึกษาศาสตร์ และโรงเรียนสาธิต สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์  
เยี่ยมชม ดูงานที่โรงเรียนสาธิตพัฒนา
   
<1 2 3 4 5 6 >