โรงเรียนวิชากร เข้าศึกษา ดูงานที่โรงเรียนสาธิตพัฒนา

คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากร จากโรงเรียนวิชากร สังกัดสำนักงานเขตดินแดง กรุงเทพมหานคร เข้าศึกษา ดูงาน ด้านการจัดการเรียนรู้ และรับฟังบรรยายพิเศษด้านการบริหารของโรงเรียนจากท่านผู้อำนวยการโรงเรียน เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2555

DSC_4888
DSC_4895
IMG_0396
IMG_0402
IMG_0408
IMG_0420
IMG_0431
IMG_0435
IMG_0441
IMG_0446
IMG_0453
IMG_0459
IMG_0465
IMG_0469
IMG_0483
IMG_0490
IMG_0497
IMG_0515
IMG_0527
IMG_0533
IMG_0557
IMG_0576
IMG_0580
IMG_0583
IMG_0609
IMG_0619
IMG_0624
IMG_0631
IMG_0633
IMG_0636
IMG_0638
IMG_0645
IMG_0658
IMG_0677
IMG_0680
P1030643
Start slideshow
loading