โรงเรียนพรพระร่วงประสิทธิ์ และโรงเรียนวัดปลูกศรัทธา เข้าเยี่ยมชมโรงเรียน

วันที่ 15 กันยายน 2560 โรงเรียนพรพระร่วงประสิทธิ์ และโรงเรียนวัดปลูกศรัทธาได้ขอเข้าศึกษาดูงานที่โรงเรียนสาธิตพัฒนา โดยมีคณะผู้บริหารและครู เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ และปฏิบติตามแนวทางของ PLC เพื่อให้ผู้เยี่ยมชม ได้เห็นภาพจริงของการนำไปต่อยอดในสถานศึกษาของตนต่อไป

ขณะนี้ออนไลน์จำนวน  14  ท่าน