สมาคมครูอนุบาล จากประเทศอินโดนีเซีย เข้าเยี่ยมชมโรงเรียน

วันที่ 17 ตุลาคม 2560 คณะสมาคมครูอนุบาล จากประเทศอินโดนีเซีย ได้ขอเข้าศึกษาดูงานที่โรงเรียนสาธิตพัฒนา โดยมีคณะผู้บริหารและครู เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ และให้การตอนรับอย่างอบอุ่น เพื่อให้ผู้เยี่ยมชม ได้เห็นภาพจริงของการนำไปต่อยอดในสถานศึกษาของตนต่อไป

ขณะนี้ออนไลน์จำนวน  21  ท่าน