วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนสาธิตพัฒนาครบรอบ11ปี

วันที่ 19 มกราคม 2561 ร.ร.สาธิตพัฒนาจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 11 ปี (วันที่ 20 ม.ค. 2550) คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ นักเรียนและตัวแทนผู้ปกครองร่วมกันทำบุญเลี้ยงพระและถวายสังฆทานแด่พระสงฆ์จำนวน 9 รูป หลังจากเสร็จพิธีสงฆ์ รศ.ลัดดา ผู้อำนวยการ มอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้ปกครองอาสาช่วยสอน ผู้ปกครองอาสาจราจร และผู้ปกครองที่ให้การสนับสนุน Sponsor งานปีใหม่ Wonder X World Satit Fun Fair 2018

จากนั้น รศ.สมศรี รองผู้อำนวยการได้มอบเงินบริจาคให้กับตัวแทนจากมูลนิธิสายธารแห่งความหวัง และมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งน้องๆ ผู้พิการทางสายตา เล่นดนตรีและร้องเพลงให้ทุกคนฟังเพื่อแสดงความขอบคุณในการช่วยสนับสนุนทุนทรัพย์ ต่อด้วยกิจกรรมเซอร์ไพรส์จากสภานักเรียน มอบเค้กวันเกิดเพื่อร่วมยินดีกับการเจริญเติบโตก้าวหน้าของโรงเรียน โดยนักเรียนได้มอบเค้กต่อให้กับน้องๆ ผู้พิการทางสายตาเพื่อส่งต่อความสุขไปให้ผู้อื่นได้ไม่รู้จบเสร็จพิธีด้วยความเป็นสิริมงคลและความภาคภูมิใจของทุกคน ที่พร้อมมุ่งมั่นทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดในการก้าวสู่ปีที่ 12 อย่างมั่นคงและเจริญงอกงาม

ขอขอบคุณภาพถ่ายจาก
- เจ้าหน้าที่โสตทัศนศิลป์
- ด.ช.พฤทธิ์ สันติจิตรุ่งเรือง ม.1/1

ขณะนี้ออนไลน์จำนวน  17  ท่าน