กิจกรรมสานสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน

ในวันที่ 8 กันยายน 2560 คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนสาธิตพัฒนา จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์บ้านและโรงเรียนขึ้น เพื่อให้เกิดความร่วมมือกันอย่างมีประสิทธิภาพระหว่างบ้านและโรงเรียน โดยเปิดให้ผู้ปกครองเข้าเยี่ยมชมการเรียนการสอนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้บริหารและครู ระดับอนุบาล

ขณะนี้ออนไลน์จำนวน  22  ท่าน