โรงเรียนสาธิตพัฒนาได้รับรางวัลเกียรติคุณ "สัญญา ธรรมศักดิ์" (ดีเด่น)

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2561 รศ.ลัดดา ภู่เกียรติ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตพัฒนา ได้เข้ารับพระราชทานรางวัลเกียรติคุณ "สัญญา ธรรมศักดิ์" (ดีเด่น) จากมูลนิธิธารน้ำใจ ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นผู้พระราชทาน

ขณะนี้ออนไลน์จำนวน  29  ท่าน