นักเรียนอนุบาลคว้าชัยชนะ ในงาน Recycle week
นักเรียนระดับอนุบาลได้รับรางวัลชนะเลิศประกวดสิ่งประดิษฐ์งาน Recycle week รับถ้วยประทานพระองค์เจ้าทีปังกรฯ

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับอนุบาล ที่ได้รับรางวัลรับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ในระดับอนุบาล จากการประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ในงาน Recycle week ครั้งที่ 7 หัวข้อ "ตามรอยพ่อ" จัดโดย สวนสนุก ฟันเนเรี่ยม ได้รับถ้วยรางวัลประทานพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม 2560 ณ ฟันเนรี่ยม
โดยนักเรียนเข้าร่วมประกวดในชื่อ ทีมฝนหลวง มีสมาชิก ดังนี้

       1.ด.ช.กษิดิ์พัฑฒิ รัตนวรรณ อ.3/6
       2.ด.ช.ธชย ศฤงคารบริบูรณ์ อ.3/6
       3.ด.ช.ธนภัทร เบียดตะคุ อ.3/6
       4.ด.ช.นราวิชญ์ จองศิริเลิศ อ.3/6
       5.ด.ช.เตชิต ทองประหยัด อ.3/6

เด็กๆ ทั้ง 5 คน ได้ช่วยกันเลือกโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่ 9 ตามโจทย์ที่ได้รับมา และลงมติกันว่าจะทำสิ่งประดิษฐ์เป็นโมเดล โครงการฝนหลวงฯ จากนั้นได้หาวัสดุเหลือใช้ เช่น ฝาขวดน้ำพลาสติก ไม้ไอศกรีม ตะเกียบ ฯลฯ มาประดิษฐ์เป็นน้ำฝน เมฆและเครื่องบิน แล้วประกอบกันเป็นโมเดลจำลอง

ในขั้นของการนำเสนอให้คณะกรรมการได้รับชม นักเรียนทุกคนก็ทำออกมาได้ดี ทั้งการเล่าเรื่อง และการตอบคำถามได้ชัดเจน สามารถอธิบายความสำคัญของโครงการฝนหลวงได้ถูกต้อง เป็นที่ชื่นชมของผู้ชมและคณะกรรมการ

โรงเรียนขอเป็นกำลังใจให้นักเรียนได้สร้างสรรค์สิ่งดีๆ เพื่อโลกต่อไป จากความภาคภูมิใจในความสำเร็จครั้งนี้

ขณะนี้ออนไลน์จำนวน  23  ท่าน