การประชุมสัมมนาทางวิชาการของสมาคมผู้บริหารหญิงโรงเรียนมัธยมศึกษา ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซมหานาค

ระหว่างวันที่ 7-9 กันยายน 2560 รศ.ลัดดา ภู่เกียรติ เป็นวิทยากรบรรยาย "หัวข้อ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เครื่องมือพัฒนาครูเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาไทย" ในการประชุมสัมมนาทางวิชาการของสมาคมผู้บริหารหญิงโรงเรียนมัธยมศึกษา ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซมหานาค

ขณะนี้ออนไลน์จำนวน  13  ท่าน