ร่วมจัดนิทรรศการการพัฒนาเด็กปฐมวัย

วันที่ 4 กันยายน 2560 โรงเรียนสาธิตพัฒนาเป็นตัวแทนโรงเรียนในสังกัดของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ร่วมจัดนิทรรศการกระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย ร่วมกับหน่วยงานด้านการดูแลเด็กปฐมวัยในสังกัดอื่นๆ ในการประชุมโครงสร้างรากฐานประเทศไทย สร้างเด็กปฐมวัยให้มั่นคง ประจำปีงบประมาณ 2560 จัดโดยกระทรวงสาธารณสุข

โดยมี ครูนิรันรัตน์ พันธ์ประสิทธิ์ ครูยุภาภรณ์ ลาวเกษม พร้อมด้วย ด.ญ.ภัณทิลา โสตถิวันวงศ์ ชั้น อ.3/5 ด.ช.ณัชร จอมบดินทร์ ชั้น อ.3/3 และ ด.ญ.พิรุฬห์ลักษณ์ อาทรชัยกุล ชั้นป.1/2 เป็นผู้แนะนำกิจกรรรมการเรียนการสอนให้แก่ พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี ประธานในพิธี ที่โรงแรมรามาการ์เดนส์

ขณะนี้ออนไลน์จำนวน  18  ท่าน