แนะแนวโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและกีฬาในช่วงปิดเรียนภาคต้น

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนสาธิตพัฒนาได้จัดกิจกรรมแนะแนวโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและกีฬาในช่วงปิดเรียนภาคต้นผู้ปกครองนักเรียนระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา จากสมาคมนางฟ้าใจดี ซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร ได้การจัดโครงการแลกเปลี่ยนด้านวัฒนธรรมและกีฬาโดยได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบางส่วนจากเทศบาลเมืองคิตะคิวชูโดยตรง จัดจัดโครงการในช่วงปิดเรียนภาคต้นเป็นระยะเวลา 14 วัน (ระหว่างวันที่ 8 - 22 ตุลาคม 2561) ที่เมืองคิตะคิวชู ประเทศญี่ปุ่น

ขณะนี้ออนไลน์จำนวน  31  ท่าน