รศ.ลัดดา ภู่เกียรติ รับรางวัลเหรียญเงิน ผลงานหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม "ระดับประเทศ"

วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ รศ.ลัดดา ภู่เกียรติ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตพัฒนา เข้ารับรางวัล "เหรียญเงิน" ผลงานหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม "ระดับประเทศ" ในหัวข้อ "เพื่อนร่วมคิดมิตรร่วมทาง ชุมชนแห่งการเรียนรู้ สาธิตพัฒนา" จาก นายแพทย์ ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในงานวันครู ครั้งที่ ๖๒ ณ หอประชุมคุรุสภา ในวันเดียวกัน ครูภัทรพล ลาภเกียรติพร ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ/วิจัย ด้านประถมศึกษา เข้ารับรางวัลรับรางวัล "เหรียญทอง" ผลงานหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ระดับภูมิภาค" ที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา โดยมีคณะผู้บริหารร่วมแสดงความยินดีนับเป็นรางวัลที่น่าภาคภูมิใจ ที่สะท้อนให้เห็นว่าคุณครูทุกท่านร่วมแรงร่วมใจกันพัฒนาการสอนอย่างไม่หยุดนิ่ง เพื่อการเรียนรู้ที่ประสบความสำเร็จของนักเรียนทุกคน

ขณะนี้ออนไลน์จำนวน  12  ท่าน