ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันสร้างเมืองสิทธิมนุษยชน

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา ทีม PI โรงเรียนสาธิตพัฒนา ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขันสร้างเมืองสิทธิมนุษยชนจำลอง จากผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด 6 ทีม รับโล่ห์รางวัลเกียรติยศ พร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท ในงาน "เตรียมความพร้อมก่อนการประกาศวาระแห่งชาติ เรื่อง สิทธิมนุษยชนร่วมขับเคลื่อน Thailand 4.0 เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน" จัดโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ มูลนิธิฟรีดรีช เนามัน และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยมี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ณ โรงแรมมิราเคลแกรนด์ คอนเวนชั่น

นักเรียนที่เข้าแข่งขันมีดังนี้
    1. นางสาวเฌณิตา นิพัทธสัจก์ ชั้นม.5
    2. นางสาวปุณยภา อลิษา วันสม ชั้นม.5
    3. นางสาวเบญจณี วัชรวสุนธรา ชั้นม.5
    4. นายณัฐดนย์ อริยธนาพงษ์ ชั้นม. 3
    5. นางสาวณปภัช สิริเมธาพล ชั้นม. 5
    ที่ปรึกษา ครูจิตสมนึก ภู่แสงสั่น

ในการแข่งขันทุกทีมจะได้รับอุปกรณ์สำหรับการสร้างเมืองเหมือนกันทุกทีม โดยมีเวลา 1 ชั่วโมง 30 นาที ในการสร้างเมืองสิทธิมนุษยชน และใช้เวลา 3 นาที นำเสนอต่อหน้าคณะกรรมการ ทีม PI โรงเรียนสาธิตพัฒนา ใช้คอนเซ็ปต์ "ลดการละเมิด เพิ่มการป้องกัน โดยการใช้ไทยแลนด์ 4.0 ให้สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (จากศาสตร์พระราชา สู่ความยั่งยืนอย่างเท่าเทียมกัน)" ซึ่งนักเรียนสามารถทำออกมาได้ดีจนได้รับรางวัลชนะเลิศ โรงเรียนจึงขอแสดงความยินดีและเป็นกำลังใจนักเรียนได้ทำกิจกรรมสร้างสรรค์เช่นนี้ต่อไป
ดูคลิปการนำเสนอช่วงสั้นๆ ได้ที่นี่

ขณะนี้ออนไลน์จำนวน  13  ท่าน