รศ.ลัดดา ภู่เกียรติ เข้ารับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2560

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2561 รศ.ลัดดา ภู่เกียรติ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตพัฒนา ได้เข้ารับรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษา ขนาดกลาง ประจำปี 2560 โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานรางวัล ณ ศาลาดุสิตดาลัย สวนจิตรลดา กรุงเทพมหานคร

และวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ได้จัดพิธีเพื่ออัญเชิญรางวัลพระราชทาน โดยเริ่มแห่ขบวนตั้งแต่หน้าโรงเรียน มาบริเวณโถงกลาง อาคารปูชนียะ ผ่านโถงกลางหน้าห้องสมุด จากนั้นขึ้นไปยังห้องประชุมชั้น 5 อาคารวิชชาพัฒน์ และร่วมถ่ายรูปหมู่เป็นที่ระลึก

ขณะนี้ออนไลน์จำนวน  16  ท่าน