งานประชุมผู้ปกครองเพื่อแนะนำการศึกษาต่อระดับประถมศึกษา

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนสาธิตพัฒนาจัดการประชุมผู้ปกครอง เพื่อแนะนำการศึกษาต่อในระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2562 เพื่อให้ผู้ปกครองที่สนใจศึกษาต่อในระดับประถมศึกษาที่โรงเรียนสาธิตพัฒนา ได้รับทราบแนวทางการเรียนการสอน หลักสูตร และการดูแลนักเรียนในระดับประถมศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษา รวมถึงการตอบคำถามข้อสงสัยต่างๆ พร้อมเดินเยี่ยมชมโรงเรียน


หากผู้ปกครองท่านใดต้องการดูข้อมูลต่าง ๆ เพิ่มเติม สามารถ Download ได้ที่ลิงค์ด้านล่าง
• แนะนำการศึกษาต่อระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2562
ขณะนี้ออนไลน์จำนวน  6  ท่าน