สืบเนื่องจาก “ดร.ปิติ ศรีแสงนาม” ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการศูนย์อาเซียนศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้เข้าร่วมบรรยายในหัวข้อ “ประเทศไทยกับประชาคมอาเซียน” ในงาน “เปิดบ้านสาธิตพัฒนา สัปดาห์อาเซียน” ที่จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 5-9 สิงหาคม 2556  ที่ผ่านมา ณ โรงเรียนสาธิตพัฒนา
ซึ่งทางโรงเรียนเห็นว่าเนื้อหาการบรรยายนั้นจะเป็นประโยชน์แก่คนทั่วไป ในการเตรียมพร้อมสำหรับการเปิดประชาคมอาเซียนอย่างเต็มรูปแบบในปลายปี พ.ศ. 2558  ทางโรงเรียนจึงได้รับอนุญาตจาก ดร.ปิติ ให้เผยแพร่เอกสารประกอบการบรรยายให้แก่ผู้สนใจได้นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป