สืบเนื่องจากการปฐมนิเทศผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2556 โรงเรียนสาธิตพัฒนา ได้เชิญ
พ.ญ.นัทธ์ชนัน จรัสจรุงเกียรติ จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็ก และครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล มาบรรยายในหัวข้อ "ช่วยลูกเตรียมพร้อม..." นั้น ได้รับความสนใจจากผู้ปกครองหลายท่าน เพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ดังกล่าว
พ.ญ.นัทธ์ชนัน จรัสจรุงเกียรติ จึงฝากไฟล์งานบรรยาย PowerPoint มาเพื่อเผยแพร่ ให้แก่ผู้สนใจ