โครงงานนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม
 

การพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดีย เรื่อง การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม จัดทำโดยนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เพื่อส่งประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับประถมศึกษา ประจำปี 2555

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player