ประกาศผลการประเมินพัฒนาการ นักเรียนระดับชั้นอนุบาล
เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2561

ผู้ปกครองสามารถกรอกข้อมูลมอบตัวออนไลน์ได้ตั้งแต่วันอังคารที่ 16 – วันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2561
และชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา 80,000 บาทได้ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสาธิตพัฒนา เวลา 09.00 – 15.00 น.

ช่องทางการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
- เงินสด
- แคชเชียร์เช็ค สั่งจ่าย โรงเรียนสาธิตพัฒนา
- บัตรเครดิต (ค่าธรรมเนียม 2 %)**ใช้ Google Chrome ในการลงทะเบียนเท่านั้น
สามารถดาวน์โหลด ได้ที่นี่

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 06-2603-9555 ต่อ 51152, 51153
มอบตัวภายในวันที่ 19 ตุลาคม 2561

ขณะนี้ออนไลน์จำนวน  30  ท่าน