ประกาศผลการประเมินพัฒนาการ นักเรียนระดับชั้นอนุบาล
เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2561

ผู้ปกครองสามารถกรอกข้อมูลมอบตัวออนไลน์ได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 10 – วันศุกร์ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2561
และชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา 80,000 บาทได้ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสาธิตพัฒนา เวลา 8.30 – 16.00 น.

ช่องทางการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
- เงินสด
- แคชเชียร์เช็ค สั่งจ่าย โรงเรียนสาธิตพัฒนา
- บัตรเครดิต (ค่าธรรมเนียม 2 %)


**กรุณาใช้ browser Google Chrome ในการลงทะเบียนมอบตัว
สามารถดาวน์โหลด ได้ที่นี่

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 06-2603-9555 ต่อ 51152, 51153
มอบตัวภายในวันที่ 14 กันยายน 2561

ขณะนี้ออนไลน์จำนวน  26  ท่าน