ทำการกรอกข้อมูลในเอกสารมอบตัว และนำเอกสารที่สมบูรณ์แล้ว มาติดต่อมอบตัวพร้อมชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ภายในวันที่ 15 - 24 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.30.00-16.00 น. ยกเว้นวันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.0-2915-5390-2 ต่อ 1152, 1153
มอบตัวภายในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560

ขณะนี้ออนไลน์จำนวน  10  ท่าน