ภาพบรรยากาศละครเวที Youthful Dreams ความฝันแห่งวัย

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนสาธิตพัฒนา ร่วมกับ สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตพัฒนา จัดให้มีการแสดงละครเวที Satit Pattana The Musical Youthful Dreams ความฝันแห่งวัย ขึ้นเป็นครั้งแรก เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนทุกคนได้แสดงออกถึงศักยภาพของตนเองผ่านการทำงานด้านต่าง ๆ ทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลัง ทั้งยังเป็นกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง ผู้ปกครอง ครู และนักเรียน

สามารถดาวน์โหลดภาพบรรยากาศงานได้ที่ลิงค์ด้านล่างได้เลยค่ะ
บรรยากาศละครเวทีรอบที่ 1 บรรยากาศละครเวทีรอบที่ 2

ขอขอบคุณภาพจาก
- ทีมนักเรียนอาสา
- ทีมผู้ปกครองอาสา
- เจ้าหน้าที่โสตทัศนศิลป์

ขณะนี้ออนไลน์จำนวน  20  ท่าน