กิจกรรมแต่งหน้าเค้กกับ S&P

วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนสาธิตพัฒนาร่วมกับบริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมให้กับนักเรียนชั้น ป.4 ได้แก่ กิจกรรมแต่งหน้าเค้กและชมละครเวทีรณรงค์แก้ไขสังคมก้มหน้า ตอน อัศวิน S&P กับวายร้ายสมาร์ทโฟน ตอนตะลุยดินแดนแท็บแล็ต เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการประกอบอาหารบูรณาการกับการสร้างสรรค์งานศิลปะบนหน้าเค้ก พร้อมเรียนรู้การใช้อุปกรณ์สมาร์ทโฟนอย่างเหมาะสมกับวัย

ขณะนี้ออนไลน์จำนวน  24  ท่าน