กิจกรรมวันสุนทรภู่

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2561 โรงเรียนสาธิตพัฒนา จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ โดยมีการนำเสนอประวัติความเป็นมา และตัวอย่างบทกลอนของสุนทรภู่ หลังจากเข้าชั้นเรียนแต่ละระดับชั้นก็ได้ทำกิจกรรมต่าง ๆเกี่ยวกับสุนทรภู่

ขณะนี้ออนไลน์จำนวน  12  ท่าน