กิจกรรม สืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์

เมื่อวันพุธที่ 12 เมษายน 2561 โรงเรียนสาธิตพัฒนาได้มีการจัดกิจกรรม สืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ขึ้น เพื่อให้นักเรียน ครู และบุคลากร ได้สรงน้ำพระ และร่วมรดน้ำ ดำหัว ผู้บริหาร เพื่อเป็นสิริมงคล และแสดงถึงความกตัญญูกตเวทีของนักเรียน จากนั้นมีการแสดงโชว์ของนักเรียนระดับชั้นอนุบาล และเต้นรำกันอย่างสนุกสนาน

ขณะนี้ออนไลน์จำนวน  27  ท่าน