กิจกรรมสาธิตพัฒนาโชว์ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2561
วิดีโอกิจกรรมสาธิตพัฒนาโชว์ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2561"

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนสาธิตพัฒนาได้จัดกิจกรรมสาธิตพัฒนาโชว์ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2561 รอบความสามารถส่วนบุคคล ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนกล้าแสดงออก และได้แสดงความสามารถตามความสนใจ โดยครั้งนี้มีการแสดงที่มาจากแต่ละระดับชั้น ทั้งแบบเดี่ยวและแบบกลุ่ม อาทิ การเต้นประกอบเพลง การแสดงเปียโน การแสดงดนตรีไทย เป็นต้น

ขณะนี้ออนไลน์จำนวน  14  ท่าน