พิธีถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และกิจกรรมวันแม่ ประจำปีการศึกษา 2561
วิดีโอการแสดงรำถวายพระพร เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561

วันที่ 10 สิงหาคม 2561 โรงเรียนสาธิตพัฒนาจัดพิธีถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมี รศ. ลัดดา ภู่เกียรติ เป็นประธานในพิธี เปิดกรวยดอกไม้ จากนั้นตัวแทนนักเรียน อ่านบทอาเศียรวาทถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ต่อด้วยการแสดงจินตลีลาของนักเรียน ทั้งนี้ทุกคนร่วมกันร้อง และเพลงสรรเสริญพระบารมีอย่างพร้อมเพรียงกัน

ขณะนี้ออนไลน์จำนวน  24  ท่าน