พิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ

โรงเรียนสาธิตพัฒนา จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ในวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ โดย รศ.ลัดดา ภู่เกียรติ ผู้อำนวยการ เป็นประธานพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อาจารย์อาวุโส คณะครูและนักเรียน

ในพิธีมีการอ่านบทอาเศียรวาทร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และตั้งจุดลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ที่โถงกลาง อาคารปูชนียะ

ขณะนี้ออนไลน์จำนวน  21  ท่าน