กิจกรรมเดินป่า อนุบาล 3

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนสาธิตพัฒนาได้จัดกิจกรรมเดินป่า โดยนำนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3 มาจำลองการเดินป่าและสำรวจธรรมชาติภายในบริเวณโรงเรียน จำลองสถานการณ์โดยการเดินบนเชือก เหมือนการข้ามแม่น้ำ และหากต้องอยู่ในป่าจะต้องหาของกินอย่างไร เช่น การปีนขึ้นเก็บไข่บนต้นไม้ และการหากล้วย มารับประทาน โดยทั้งหมดนี้เป็นส่วนหนึ่งในการเรียนรู้เรื่องของธรรมชาติ

ขณะนี้ออนไลน์จำนวน  42  ท่าน