หน่วยการเรียนรู้ดอกไม้-ต้นไม้ นักเรียนระดับเตรียมอนุบาล

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 นักเรียนชั้นระดับเตรียมอนุบาลได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องดอกไม้-ต้นไม้ โดยนำนักเรียนเตรียมอนุบาลออกไปเรียนรู้นอกห้องเรียน และทำกิจกรรมต่าง ๆ เช่นการวาดภาพระบายสี ด้วยสีที่มาจากดอกไม้ การเอาดอกไม้มาทำเป็นเครื่องดื่ม การสังเกตรูปร่างลักษณะ ส่วนประกอบของต้นไม้

ขณะนี้ออนไลน์จำนวน  26  ท่าน