หน่วยการเรียนรู้ธรรมชาติรอบตัว นักเรียนระดับอนุบาล

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 นักเรียนชั้นระดับอนุบาลได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องราวของธรรมชาติคืน ดิน น้ำ หิน และทราย การกำเนิด ลักษณะของทรัพยากรธรรมชาติชนิดต่างๆ เรียนรู้เกี่ยวกับการนำทรัพยากรธรรมชาติไปใช้ประโยชน์ จำลองวิถีการใช้ชีวิตในป่าโดยทำฐานกิจกรรมต่างๆ เพื่อตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของธรรมชาติ ปลูกฝังทัศนคติที่ดีในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่ต่อไป

ขณะนี้ออนไลน์จำนวน  31  ท่าน