งานประเพณีวันลอยกระทง ณ โรงเรียนสาธิตพัฒนา

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนสาธิตพัฒนาจัดกิจกรรมเนื่องในประเพณีลอยกระทง เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องความสำคัญของประเพณีไทยและสิ่งที่ต้องปฏิบัติในวันสำคัญดังกล่าว และได้มีการประดิษฐ์กระทงตามวัสดุที่นำมา จากนั้นในช่วงบ่ายมีการจัดการประกวดกระทง และการแสดงละครเกี่ยววันลอยกระทง

ขณะนี้ออนไลน์จำนวน  38  ท่าน