พิธีถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสาธิตพัฒนา จัดพิธีถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา ณ อาคารกีฬาในร่มโดยมี รศ.ลัดดา ภู่เกียรติ ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในพิธี ในกิจกรรมมีการอ่านบทอาเศียรวาท ผู้บริหาร ครู บุคลากรและนักเรียนร่วมกันขับร้อง "เพลงสรรเสริญพระบารมี" และ "เพลงสดุดีจอมราชา" อย่างพร้อมเพรียงกัน

ขณะนี้ออนไลน์จำนวน  20  ท่าน