นิทานยามเช้าเรื่อง มดกับตั๊กแตน

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2561 ได้มีการจัดกิจกรรมนิทานยามเช้า เรื่อง มดกับตั๊กแตน ณ โรงเรียนสาธิตพัฒนาฝั่งอนุบาล เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีความกล้าแสดงออกและแสดงศักยภาพที่ซ่อนเร้นอยู่ในแต่ละบุคคล และยังได้รับความรู้จากการแสดงหรือชมนิทานอีกด้วย โดยนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าควรเตรียมตัวให้พร้อมเสมอ สำหรับสิ่งที่จะต้องเจอในวันข้างหน้า

ขณะนี้ออนไลน์จำนวน  29  ท่าน