นิทานยามเช้า เรื่อง "พระอาทิตย์ตกน้ำ"
วิดีโอนิทานยามเช้า เรื่อง "พระอาทิตย์ตกน้ำ"

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 ได้มีการจัดกิจกรรมนิทานยามเช้า เรื่อง "พระอาทิตย์ตกน้ำ" ณ โรงเรียนสาธิตพัฒนาฝั่งอนุบาล เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีความกล้าแสดงออกและแสดงศักยภาพที่ซ่อนเร้นอยู่ในแต่ละบุคคล และยังได้รับความรู้จากการแสดงหรือชมนิทานอีกด้วย

ขณะนี้ออนไลน์จำนวน  11  ท่าน