นิทานยามเช้าเรื่อง กระดุ๊กกระดิ๊ก กระด๊อกกระแด๊ก

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2562 ได้มีการจัดกิจกรรมนิทานยามเช้า เรื่อง กระดุ๊กกระดิ๊ก กระด๊อกกระแด๊ก ณ โรงเรียนสาธิตพัฒนาฝั่งอนุบาล เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีความกล้าแสดงออกและแสดงศักยภาพที่ซ่อนเร้นอยู่ในแต่ละบุคคล และยังได้รับความรู้จากการแสดงหรือชมนิทานอีกด้วย โดยนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าควรเตรียมตัวให้พร้อมเสมอ สำหรับสิ่งที่จะต้องเจอในวันข้างหน้า

ขณะนี้ออนไลน์จำนวน  31  ท่าน