นิทานยามเช้า เรื่อง "ไก่โต้งชวนตื่นเช้า"
วิดีโอนิทานยามเช้า เรื่อง "ไก่โต้งชวนตื่นเช้า"

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2561 ได้มีการจัดกิจกรรมนิทานยามเช้า เรื่อง "ไก่โต้งชวนตื่นเช้า" ณ โรงเรียนสาธิตพัฒนาฝั่งอนุบาล เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีความกล้าแสดงออกและแสดงศักยภาพที่ซ่อนเร้นอยู่ในแต่ละบุคคล และยังได้รับความรู้จากการแสดงหรือชมนิทานอีกด้วย

ขณะนี้ออนไลน์จำนวน  24  ท่าน