กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 12 ปี

ก้าวขึ้นสู่ปีที่ 13 แล้ว สำหรับโรงเรียนสาธิตพัฒนา เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ.2562 ที่โรงเรียนได้จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ12 ปี โดยมีคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ นักเรียน และตัวแทนผู้ปกครองร่วมกันถวายสังฆทานแด่พระสงฆ์จำนวน 9 รูปหลังจากเสร็จพิธีสงฆ์ รศ.ลัดดา ผู้อำนวยการ ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้ปกครองอาสาช่วยสอน และมอบเงินบริจาคให้กับ ศ.นพ.อิศรางค์ นุชประยูร ผู้ก่อตั้งมูลนิธิสายธารแห่งความหวัง และน้อง ๆ จากมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์โดยน้อง ๆ ผู้พิการทางสายตา ได้เล่นดนตรีและร้องเพลงให้ทุกคนฟังเพื่อแสดงความขอบคุณ หลังจบงานสภานักเรียน ได้มอบเค้กวันเกิดให้กับผู้อำนวยการโรงเรียน และกล่าวคำขอบคุณที่โรงเรียนได้ดูแลนักเรียนเป็นอย่างดี จากนั้นนักเรียนได้มอบเค้กให้กับน้อง ๆ ผู้พิการทางสายตาเพื่อส่งต่อความสุขให้กับน้อง ๆ

ขณะนี้ออนไลน์จำนวน  11  ท่าน