กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน ปีการศึกษา 2561

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2560 โรงเรียนสาธิตพัฒนาได้จัดกิจกรรมการเลือกตั้งสภานักเรียนประจำปี 2561 ซึ่งถือว่าจัดมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างสำนึกรักประชาธิปไตย โดยเปิดโอกาสให้นักเรียน ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้มีโอกาสใช้สิทธิ์ และในปีนี้มีผู้สมัครเข้าชิงตำแน่งสภานักเรียน 2 พรรคได้แก่

พรรคหมายเลข 1 พรรค STP The Next GEN
พรรคหมายเลข 2 พรรค STP 48

ซึ่งปรากฏว่าในปีนี้ ประธานสภานักเรียนโรงเรียนสาธิตพัฒนาพรรค STP The Next GEN ที่ชนะไปด้วยคะแนนเสียง 219 คะแนน ส่วนอันดับสองได้ 155 คะแนน จากผู้ลงคะแนนเสียง 416 คน โรงเรียนขอเอาใจช่วยสภานักเรียน และเป็นกำลังใจในการทำงานให้ และขอบคุณนักเรียนทุกคน ทั้งผู้สมัครและทีมงานเบอร์ 1 เบอร์ 2 รวมถึงนักเรียนที่มาใช้สิทธิ์ เลือกตั้ง พวกเรามีส่วนช่วยให้ประชาธิปไตยเบ่งบานได้ โดยเริ่มต้นตั้งแต่ที่บ้านและที่โรงเรียน

ขณะนี้ออนไลน์จำนวน  17  ท่าน